balkanaverdastelo.jpg

Balkana Verda Stelo

Transnacian gazeton por Balkanio


Numero 00, Junio (2015)

balkanaverdastelo_2015_n00_jun.jpg Eldonanto: Johan Derks

Enhavo:p8 Enkonduko al la ideo de tiu ĉi revueto ●p10 el antikvaj tempoj (Jadranka Miriš) ●p13 Monumento en kafejo (Teksto kaj foto de Dimitriji Janičić) ●p14 La serba familia festotago (Dimitrije Janiţiš) ●p17 Tradicio de Balkana Esperanto-kunlaboro (Profesoro Dimitar Papazov, Bulgarujo) ●p22 Parolado antaŭ la tombo de prof. Boĵidar Leonov (Prof. Rumjana DAMJANOVA) ●p24 NEKROLOGO de Boĵidar Leonov, 73 jaraĝa (Nikola UZUNOV) ●p25 Rememoraj bildoj bri Prof. Boĵidar Leonov ●p28 Kio restis de niaj revuoj ? (Johan Derks) ●p31 Ferenc Szemler: La triĝiba monto (Ivan Kujundţiš, Subotica) ●p33 Ekzamensesio en Subotica, Serbujo (Aranka Laslo, kunorganizanto de KER, sekretario de “Tibor Sekelj”) ●p35 Albana literaturo tradukita en Esperanto (Bardhyl Selimi, sekretario de Albana Esperanto-Asocio)

Legu rete Elŝutu

Specialnumero 01 pri rifuĝantoj, Septembro (2015)

balkanaverdastelo_2015_n01_sep.jpg Eldonanto: Johan Derks

Enhavo:p1 Respondece de Johan Derks, redaktanto ●p2 Enkonduko al rifuĝado ●p3 Kial Germanujo estas tiel alloga? ●p4 Kontrolado ĉe la landlimo kaj “Dublinkazoj” ●p5 Familiano en EU-lando ●p7 La okcidentbalkana itinero ●p7 Ŝtatanoj de la Okcidenta Balkanio ●p11 Tra Makedonujo ●p12 Germanoj manifestacias ĉe barilo de Bulgara-Turka limo ●p13 Azilpetantoj kaj migrantoj en Serbujo ●p14 Historio de la barilo inter Turkujo kaj Grekujo ●p15 Today's Zaman, 10-2-'15: ●p15 Vice News, 4-2-'15: ●p16 Nokto Limo Morgaŭ ĉe la Greka-Turka landlimo ●p17 Streĉiĝoj inter Italujo, Francujo kaj Britujo ●p18 EU ne atingas interkonsenton pri divido de migrantofluoj ●p18 Trans mediteraneo al grekaj insuloj ●p20 Espero ●p22 La pura vojo ●p24 Limerikoj de Valentin Melnikov: ●p25 Ŝercoj de Mirić Jadranka ●p26 Internacia Amikeca Renkontiĝo en Slovenujo ●p27 Poezia vespero dediĉita al Venelin Mitev en Razgrad ●p28 Lillo, 25 julio – 1 aŭgusto 2015 ●p31 Deekstera observo pri la rezolucio en Lillo ●p32 Raporto de Stela pri 26-a IJS en Szentgotthárd, Hungarujo ●p33 Publika letero de Marian Vochin ●p34 Ĉu vi konas la Fundamenton de Esperanto? ●p36 Beogradanoj brakumas siriajn rifuĝintojn

Legu rete Elŝutu

Numero 02, Decembro (2015)

balkanaverdastelo_2015_n02_dec.jpg Eldonanto: Johan Derks

Enhavo:p1 Respondece de la redaktanto ●p3 7-a Junulara E-Semajno en Eger, Hungarujo ●p3 34-a Internacia renkontiĝo de vojaĝantoj-esperantistoj ●p3 Kvara Kroatuja Esperanto-Renkontiĝo (KER) ●p3 Internacia Esp-a literatura konkurso ―Ĥristo Gorov - Ĥrima‖ ●p4 IK de Fervojistoj-Esperantistoj - IFEF en Varna, Bulgarujo ●p4 Forpasis Lucija Borţiš (1921-2015) ●p5 La reĝo estas unu ●p7 Krimeo estas nia: Reveno de la imperio ●p11 Bosnia vidhandikapulo instruas samsortanojn ●p14 Ofte malĝusta pozicio de ankaŭ ●p15 5 manieroj en kiu oni povos savi vivojn de rifuĝintoj vintre ●p18 Gravaj vortoj el naciaj kulturoj akceptiĝu en Esperanton ●p21 La verda puno ●p24 17-11-'15: Rubaĵaĉa fluo en Brazilo malrapidiĝas, minacas Rion Doce

Legu rete Elŝutu

Numero 03, Marto (2016)

balkanaverdastelo_2016_n03_mar.jpg Eldonanto: Johan Derks

Enhavo:p1 Ĉesu montri Grekujon la propeka kapro ●p3 Kuracistoj sen limoj pri rifuĝintoj-krizo: ●p4 A-komitatanoj ne ŝatas cedi sian lokon al novuloj ●p6 Intervjuo al Abel Montagut (1953), kataluna verkisto ●p10 Balkana korupteco ●p12 Serbaj kantoj en Esperanto ●p13 Makedonujo: Viktor Galeski ne rezignacias ●p15 68a IFEF–kongreso en Varna ●p16 Literatura Konkurso „Abritus‖ premiota en Razgrad ●p16 Balkana Esperantista Renkontiĝo en Razgrad ●p17 RIFUĜINTOJ de Vesela Ljaĥova, recenzo ●p20 Memstare lerni Esperanton en Balkanio ●p22 Ekskurso en Rumanujo ●p22 Kiom mirinda estas nia tero…

Legu rete Elŝutu

Numero 04, Junio (2016)

balkanaverdastelo_2016_n04_jun.jpg Eldonanto: Johan Derks

Enhavo:p2 Kiom kostas Skopje 2014? ●p9 La konfesita peko ●p11 Alinacianoj malpli bonvenaj ? ●p13 Gluitaj sur sia seĝo en la Komitato ●p16 Naŭa Mezorienta Kunveno ●p18 Tut-ortodoksa koncilio en junio 2016 sur Kreto ●p22 ALI- ne estu bazo por nova serio de tabelvortoj ●p23 Tereza Kapista forpasinta (1930-2016) ●p24 Grandega Medicina Oklingva Vortaro kun Esperanto ●p25 Tibor Sekelj – Aŭtoro por ĉiuj tempoj ●p27 Humuraj verkistoj ●p28 Ĥaoso en Kosovo subfosas la sukcesfamon de Bil Klinton ●p32 Ŝercoj, elserbigitaj de Jadranka Mirić ●p33 IFEF-kongreso en Varna

Legu rete Elŝutu

Numero 05, Septembro (2016)

balkanaverdastelo_2016_n05_sep.jpg Eldonanto: Johan Derks

Enhavo:p1 Unua serioza laboro de d-ro M. Fettes, prezidanto de UEA ●p2 Balkana Esperantista Renkontiĝo EKRA, Bulgarujo ●p4 Teatraĵoj en Nitra ●p4 La Kredito: banala, inteligenta kaj vigla ●p5 Teatro DOMA: El la vivo de insektoj ●p6 Komentetoj pri kelkaj movadaj aktualaĵoj (mallongigitaj) ●p8 Artefaritaj tutslavaj lingvoj ekde 1666, nun en la reto ●p11 Retaj kursoj ●p12 Forpasis Detlev Blanke ●p12 La letero de fremda soldato ●p16 Ŝercoj de Jadranka Mirić: ●p16 KER en Subotica, Serbujo 2016 ●p17 Kiel “movadiĝas” Esperanto en Ĉinujo? ●p18 La disputata litero ĥ ●p22 Helpo al Esperanto-instruantoj kaj orfaj infanoj en Afriko ●p24 Simboloj de faŝismo, ekskuzebla tradicio en Kroatujo? ●p28 Instruado per Duolingo en Slovenujo ●p29 Ortodoksa Koncilio renkontiĝas, kvar eklezioj forestas ●p33 Okcidenteŭropa indigno pro islamofobio en Francujo

Legu rete Elŝutu

Specialnumero 06 pri GLAT, Decembro (2016)

balkanaverdastelo_2016_n06_dec.jpg Eldonanto: Johan Derks

Enhavo:p1 Kion vi pensas, kiam vi vidas la akronimon GLAT? ●p2 La okazaĵoj ĉirkaŭ Stonewall Inn, 1969 ●p3 Kiuj gejaj manifestacioj okazis lastjare en orienta Eŭropo? ● Podgorico, Montenegro 13-12-2015 ● Priŝtino, Kosovo 17-05-2016 ● Ateno, Grekujo 11-6-2016 ● Orlando, Usono, terorisma atako12-6-2016 ● Ljubljano, Slovenujo18-6-2016 ● Sofjo, Bulgarujo18-6-2016 ● Skopjo, Makedonujo 25-6-2016 ● Bukareŝto, Rumanujo 25-6-2016 ● Istanbulo, Trakujo (Eŭropa Turkujo) 26-6-2016 ● Budapeŝto, Hungarujo 9-7-2016 ● Beogrado, Serbujo 24-9-2016 ● Tirano, Albanujo 25-9-2016 ● Podgorico, Montenegro, dimanĉon, 13-12-2015 ●p5 Priŝtino, Kosovo, mardon, 17-5-2016 ●p5 Ateno, Grekujo, sabaton, 11-6-2016 ●p7 Orlando, Usono, dimanĉon, 12-6-2016 kaj poste ●p9 Ljubljano, Slovenujo, sabaton, 18-6-2016 ●p10 Sofjo, Bulgarujo, sabaton, 18-6-2016 ●p11 Skopjo, Makedonujo, sabaton, 25-6-2016 ●p12 Bukareŝto, Rumanujo, sabaton, 25-6-2016 ●p13 Istanbulo, Trakujo, dimanĉon 26-6-2016 ●p15 Budapeŝto, Hungarujo, sabaton, 9-7-2016 ●p17 Beogrado, Serbujo, sabaton, 24-9-2016 ●p19 Tirano, Albanujo, dimanĉon, 25-9-2016 ●p19 Geja Fierbiciklado en Tirano ●p19 Kiuj protektaj leĝoj ekzistas en sudorienta Eŭropo? ●p20 Mallonga historio de gejeco en imperioj ●p21 Komentoj pri gejeco al Konsilio de Eŭropo ● Lernejoj devas ĉesigi disvastigon de homofobiaj kaj kontraŭtransgenraj mesaĝoj ● Silentigi voĉojn kontraŭ homofobio lezas homajn rajtojn ● Knabo, knabino aŭ persono – interseksaj personoj malhavas rekonon en Eŭropo ● GLAT-infanoj havu la rajton je sekureco kaj egaleco ●p22 Okcidenteŭropaj Fierecdefiladoj ĝis 4-9-2017 ●p22 Apelo de Eŭropa Esperanto-Unio al landaj asocioj ●p23 Rim-enigmoj, Popova Elena, KAVA-PECH ●p24 Kio ankoraŭ ligas nin al la idealo Esperanto? ●p26 “Esperanto en Turismo” en Banjo Luko (SR) ● Ekspozicio kaj Seminario en Galati, Rumanujo ●p27 El Eŭropa Bulteno pri kunvenoj en Kroatujo ●p28 KAEST en Modra, Slovakujo, 17-20 de novembro ●p29 35a surgrimpo de Poludnica, Slovakujo ●p30 Manko de publika opinio en Esperantujo ●p32 EAR antaŭenigas sian universitatan profilon

Legu rete Elŝutu

Numero 07, Marto (2017)

balkanaverdastelo_2017_n07_mar.jpg Eldonanto: Johan Derks

Enhavo:p1 Els de Groen, verkistino kaj batalanto por minoritatoj ●p2 Romaaj faritaĵoj kaj notindaj personoj ●p13 De kie venas origine la Romaoj? ●p15 de la Klerigo ĝis la Holokaŭsto ●p15 post la Dua Mondmilito ●p17 Kiel kaŝi la fraŭdon? ●p18 Kian medicinan lingvon ni deziras? ●p21 OKLINGVA MEDICINA ENCIKLOPEDIA VORTARO ●p22 Der Spiegel: E-o kiel “dua lingvo de ĉiu infano en lernejo”? ●p24 Esperantistoj inter junularaj laborbrigadoj en Jugoslavujo ●p30 Nova takso de nombro da E-parolantoj ●p31 Miaj spertoj kiel redaktanto de BVS ●p35 Mono venos por projekto por Romaoj en Serbujo

Legu rete Elŝutu

Ni invitas vin fari donacon al ni por ke ni povu daŭrigi nian laboron pri esperanta arkivado.

twitter BitArkivo facebook bitarkivo.eo

  • gazetoj/balkanaverdastelo.txt
  • Lastaj ŝanĝoj: 2019/10/07 11:05
  • de adminbitarkivo